Sponsor worden

Zoals bij een heleboel leuke dingen in het leven gaat het, als je het nog leuker wilt maken, altijd om geld.

Geld maakt dingen wat makkelijker en aangenamer en in sommige gevallen is het zelfs noodzakelijk geld te hebben om het hoofd boven water te houden. Dit geldt ook voor Fanfare St. Willibrordus uit Lierop.

Muziek maken is een belangrijke schakel in de samenleving die er voor zorgt dat het saamhorigheidsgevoel in sterke mate aanwezig is en blijft en er ook voor zorgt dat mensen op een goede manier met elkaar omgaan en elkaar van verschillende kanten leren kennen.

Steeds vaker is het moeilijk om financieel het hoofd boven water te houden. Opleiding van jeugd die moet instromen om het ledenaantal op peil te houden en het onderhoud en de aanschaf van muziekinstrumenten; want zonder instrument kun je van de muziek niets horen.

Wilt u iets betekenen voor Fanfare St. Willibrordus op het gebied van sponsoring neem dan contact op met de voorzitter Robert van Otterdijk of de penningmeester Chantal van den Hurk.

Hoofdsponsoren

Sponsoren