Opleiding

Doel
Het doel van opleiding bij de fanfare en slagwerkgroep is erop gericht, de leerlingen een zodanig muzikaal peil en instrumentale vaardigheden bij te brengen, zodat het muziek maken voor zowel henzelf als voor de fanfare goed verloopt.

Muzieklessen Young Dynamic fanfare 
Na aanmelding ben je leerling van de vereniging. Je krijgt een instrument in bruikleen. Keuze van instrument wordt bepaald door de dirigent en de beschikbaarheid van de instrumenten. De lessen voor klein koper worden verzorgd door de Muziekschool Musicas te Deurne.

De lessen vinden plaats op maandag in De Vurherd. Zodra de docent vindt dat je er aan toe bent mag je bij Young Dynamic fanfare. Zij repeteren op woensdagavond van 18:15 uur tot 19:00 uur met Björn Lijten als dirigent. Wanneer de leerling het B-diploma heeft behaald, mag deze deelnemen aan de repetities van het grote korps. Natuurlijk mogen leerlingen na het B-diploma doorgaan met het volgen van lessen.

Muzieklessen Young Dynamic slagwerk 
Na aanmelding ben je leerling van de vereniging. Je krijgt een oefenpadje in bruikleen. De slagwerkleerlingen hebben we in eigen opleiding. Deze wordt verzorgd door John Klaus. De lessen vinden plaats op woensdagmiddag en donderdagmiddag/avond in De Vurherd.

De slagwerkers, die hun A-diploma hebben behaald, krijgen een trom van de vereniging en gaan dan door naar de Young Dynamic slagwerk. YD slagwerk repeteert op donderdagavond van 18:30 tot 20.00 uur met als instructeur John Klaus. Na het B-diploma stroom je door naar de Slagwerkgroep, dit in overleg met je docent en instructeur. Natuurlijk mogen leerlingen na het B-diploma doorgaan met het volgen van lessen.

Voor meer informatie met betrekking tot opleidingskosten kunt u contact opnemen met Margit Santegoeds

Hoofdsponsoren

Sponsoren