Bestuur

Het algemeen bestuur fungeert als overkoepelend bestuur voor alle onderdelen. De voornaamste taak is richting geven aan alle activiteiten door het maken en uitvoeren van het beleid. Verder draagt het bestuur de zorg voor de continuïteit van de vereniging in de toekomst. Het streven is dat de samenstelling van het bestuur een afspiegeling is van de hele vereniging. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorzitter: Robert van Otterdijk

Secretaris: Tamara Kusters

Penningmeester: Saskia van Nuenen

Leden:
Margit Santegoeds |  jeugdcommissie
Maartje van den Boomen |  contactpersoon fanfare
Arjen van Deursen |  contactpersoon slagwerkgroep
Stijn Hesius  |  PR

Contact