Contributie

Bijdrage / contributie (in euro’s)

Commissarrissen

160,00

Volwassen leden (18 jaar of ouder)

105,00

Jeugdleden (onder 18 jaar)
(excl. bijdrage opleidingskosten)

50,00

Rustende leden

75,00

Steunende leden

75,00