Contributie

Bijdrage / contributie

Commissarrissen

€160,00

Volwassen leden (18 jaar of ouder)

€105,00

Jeugdleden (onder 18 jaar)

€50,00

Rustende leden

€75,00

Steunende leden

€75,00

Bijdrage opleindingskosten jeugdleden
A – €120,00
B – €160,00
C – €200,00