Young Dynamic slagwerkgroep

De jeugdslagwerkgroep is in 2002 opgericht voor de leerlingen van de slagwerkgroep. Het is vaak een te grote stap van leerling naar de slagwerkgroep vanwege het niveauverschil; daarvoor is deze tussenstap gecreëerd. Je leert hier vooral het samenspelen in een groep en natuurlijk willen we de jeugd zover brengen dat ze aansluiting vinden bij de slagwerkgroep.

2014-12-27 oudjaarsconcert

Young Dynamic slagwerk staat onder leiding van John Klaus. Voor de jongste jeugd (niveau A) vindt de groepsles elke donderdag plaats van 18.30 tot 19.00 uur. Voor de oudere jeugd (vanaf niveau B) is dit van 19.00 tot 20.00 uur. De groepslessen worden gehouden in De Vurherd.